Onze hybride aanpak voor opleidingen

Ben je het ook beu om veel geld te spenderen aan iets wat niet veel opbrengt? Een aantal grote spelers in de industrie worstelde daar een aantal jaren geleden ook mee. Daarom deden zij een onderzoek naar de redenen dat veel opleidingen weinig bleken op te leveren. En wat bleek? Training van ‘soft skills’ levert niet veel op, als het zich beperkt tot enkel de (classroom) training. Het is nu eenmaal niet voldoende om iets te weten en te begrijpen, om het ook effectief in gedrag te gaan omzetten. Durft iemand geen feedback geven? Of ligt zijn focus op andere dingen? Wil iemand wel luisteren naar zijn team, maar heeft hij een te kort lontje?

Wat was dan de oplossing? Training combineren met manieren om de kennis persoonlijk te gaan intraveren.

Wij doen dit door een combinatie van tussentijdse zelfreflectie, individuele coaching en het betrekken van de manager of interne mentor. Zo blijft de kennis niet in het hoofd van de trainee zitten, maar gaat die er echt mee aan de slag – en hoeft het leren niet te stoppen op het einde van de training.

Voorbeeld jaartraject

6 Training sessies

6 Coaching sessies

Zelfreflectie en persoonlijk ontwikkelingsplan

Tijdlijn

De rol van de interne mentor

Als manager/interne mentor van de trainee word je doorheen het hele traject betrokken. Voor de start doen we een intake met je om de ontwikkelingsnoden helder te stellen. Achter de schermen nemen we je mee in de inhoud. Op het einde van het traject is er een handover, waarin de trainee vertelt wat hij geleerd heeft & met een voorstel komt voor zijn verdere ontwikkelingsplan: hoe kunnen jullie er nu samen voor zorgen dat de groei wordt verder gezet?

6 Training sessies

De trainingssessies zijn gericht op nieuwe kennis en nieuwe inzichten – het traditionele leren, met een beetje meer. We gaan breed en geven je niet alleen een toolbox, maar nemen je ook mee in het exploreren van de waarom, wat en hoe van de nieuwe vaardigheden & we zoemen in op hoe dit door jou, en jouw bedrijfsomgeving zou kunnen worden toegepast, aan de hand van concrete voorbeelden van de deelnemers. We maken het zo concreet & praktisch mogelijk.

6 Coaching sessies

De coachingsessies die volgen op elke trainingssessie zijn een spiegel en een klankbord. Spiegel: we geven je inzicht in je eigen attitude, en hoe die het effectief inzetten van de geleerde vaardigheden kan helpen of bemoeilijken. Klankbord: wanneer je gaat experimenteren met wat je leert, ga je wel eens tegen iets aanlopen, of kan iets wat simpel leek wel eens wat complexer zijn. Samen kijken we naar jouw ervaringen en wat je eruit kan leren.

Zelfreflectie & Persoonlijk Ontwikkelings plan

In onze trainingen geven we je een goed gevulde toolbox mee om aan de slag te gaan. Daarom is het belangrijk dat je tussendoor ook wat tijd uittrekt om dit zelf verder uit te spitten: wat betekent dit voor mij? Wat heb ik al geprobeerd? Waar loop ik tegenaan? Bij elke sessie krijg je een reflectiedocument mee waarin je zowel een samenvatting van de inhoud kan vinden, als een aantal reflectievragen die je helpen om het geleerde te koppelen aan jouw dagelijkse realiteit. Dit is meteen ook de insteek naar de coaching: waar wil jij graag wat dieper op inzoomen?

Contacteer ons Terug naar Training en Coaching